ກັມມະການ

ຄນະກັມມະການ 2023 ~ 2024

ເຈົ້າອາວາສວັດ: ພຣະອາຈາຣຍ໌ ຄຳປ່ຽນ ພົງສາ

ທ່ານ ມະຫາ ບົວໃສ ແກ້ວບຸນຫອມ ປະທານ ກັມມະການວັດ

ທ່ານ ໜູຈັນ ສໍຫລວງຊະນະ ຮອງປະທານ

ແລະຄນະກັມມະການທັ້ງຊຸດ