ງານບຸນປະຈຳປີ

ຕາຕະລາງ ງານບຸນປະຈຳປີ 2019

ວັດລາວສັນຕິທັມ, ວັດລາວພຸທທາຣາມ, ວັດລາວສວ່າງແສງທັມ, ວັດລາວເທພນິມິດໄຊຍ໌ມຸງຄຸນ, ວັດພູສິຣິທັມໂມ.

watlao